Xem 5 sản phẩm

Hết hàng

Sản phẩm chế biến

Măng le (luộc sẵn) 500gr

39,000 
Hết hàng

Ngũ cốc - SP đóng gói

Nhân trần khô địa phương (100gr)

10,000 
Hết hàng

Ngũ cốc - SP đóng gói

Đậu xanh khô (500gr)

47,000 
Hết hàng

Ngũ cốc - SP đóng gói

Đậu đen khô (500gr)

42,000 
Hết hàng

Ngũ cốc - SP đóng gói

Đậu đen xanh lòng khô (500gr)

45,000